TO BITI – Ključevi života – 3. dio od 6

Ovu smo knjigu objavili u sklopu članka „BUDI Suvereno biće i djeluj u skladu s tim“, objavljenog 12. lipnja 2019:

Kako bismo vam pomogli da bolje razumijete što znači zatražiti povrat suverenosti, biti suvereno biće i djelovati u skladu s tim, želimo podijeliti knjigu posebno napisanu za ovu priliku.

Naziv ove knjige je „TO BITI – Ključevi života: U potrazi za SEBSTVOM, MI i GDJE“

Ovu je knjigu napisao Ukeron mentor iz SURFACOMPOVRŠINSKE KOMANDE, kako bi mu pomogao razumjeti svoju ulogu i tko je on. Sada se vodi kako bi to podijelio sa svima koji su odlučili uskočiti i zatražiti povrat vlastitog suvereniteta.

Surfacom

Ova je knjiga već prevedena na engleski, njemački i portugalski, a prevedene verzije možete preuzeti na vezama dodanim na kraju ovog članka. Javite nam ako ste već našli ovaj materijal preveden na vaš jezik ili ako želite pomoći u prijevodu ovog materijala.

Sadržaj ove knjige ćemo objaviti u 6 dijelova. Uživajte!

„TO BITI – Ključevi života: U potrazi za SEBSTVOM, MI i GDJE“
by Paradise IT

Za moju djecu.

Paradise IT


6.2. Načelo opažanja Stvoritelja

Ovo načelo objašnjava da je Stvoritelj uvijek prepoznatljiv u svemu. On je svoj, što se u svim oblicima očituje projekcijom te neiscrpne inteligencije. Iako se Stvoritelj, sa svojom sjedinjujućom snagom, može opaziti čak i u najjačem izobličenju životnih uvjeta. Manifestacije se i dalje mogu činiti tako nesuvislima i kaotičnima, no čin prepoznavanja čini razliku. Ovaj čin omogućuje tijelu da opazi vibracije jednakosti koje zrače iz Stvoritelja u individualizirane stvarnosti i oblike koje svi oblici života dijele i imaju zajedničko. Ta energija vibrira u svom netaknutom, bezvremenskom statusu identičnom u svim manifestacijama, a to je zajedničko područje koje sve ujedinjuje sa Stvoriteljem. Kad sebstvo počne opažati svaki izraz i svaku manifestaciju života s ciljem jednakosti, može u svim stvarima vidjeti tvorca. Vježbanjem prepoznavanja ovog naizgled apstraktnog načela sve postaje jasnije. Sva iskustva, situacije i percepcije trebaju neosporno očekivanje da se Stvoritelj uvijek predstavlja u situaciji u potpunom savršenstvu. Sve je u svom legitimnom položaju, obavlja se u najboljoj mogućoj funkciji i razvija svoju svrhu prema najvećem mogućem izrazu u sadašnjosti. Izgledi su da je cijeli život, bez obzira na njegove značajke i uvjete, u najboljem mogućem stanju spoznaje i iskustva. To je percepcija da je život u svom odvijanju savršen jer proizlazi iz savršenstva. I bez obzira na to koliko su njegove manifestacije različite, to je poput raspleta stvarnosti Stvoritelja.

To zvuči naivno u kontekstu napetosti na Terri. Kako se drama na Terri može percipirati kao savršeno vrijeme?

I upravo se u tom prividnom proturječju može sagledati savršenstvo. Budući da se individualna svijest genetski veže za tijelo koje u dimenzijama vremena i prostora te koje elementima energije i materije uzrokuje ograničavajuću perspektivu percepcije. I samo ova ograničavajuća percepcija omogućuje prikupljanje vrijednih iskustava i na taj način doprinosi širenju na njezinom putu natrag do savršenstva. Svijest je široko neiskazana u sebi i podcijenjena u ljudskoj drami, pa se očite životne pogreške percipiraju prije kao prepreka nego kao savršenstvo.

Život je savršen u svom rješenju širenja i očitovanja i izraz je neograničene inteligencije. Proširenje je svrha života, postavljeno u velikoj viziji, vođeno snagom te ekvivalentne vibracije, tako da se prisutnost Stvoritelja može uočiti u svemu. Osjetilni signali tih vibracija, ograničeni na određeni frekvencijski raspon koji ljudska osjetila mogu opaziti, prenose samo odjek stvarnih ekvivalentnih vibracija. Izvorna vibracija može se opaziti samo kroz svjesno i usredotočeno mišljenje i sposobnost gledanja izvan stvari. Samo to omogućuje vidjeti sliku savršenstva i jednakosti u svim stvarima iza neke situacije.

Prihvatiti da ograničena perspektiva, a time i ograničene pretpostavke i razumijevanja, iskrivljuju sliku savršenstva, prvi je korak. Svaka životna okolnost nesumnjivo je savršena u bilo kojem trenutku i na svim razinama i dimenzijama. Kad se to ne osjeća kao takvo, to je pokazatelj da se jednostavno mora paziti na više razumijevanja i znanja kako bi se prepoznalo savršenstvo koje je, u stvari, prisutno u svemu. Ljudsko tijelo ima sustav upozorenja na pogrešne percepcije u svojoj autonomnoj inteligenciji. To su emocionalne vještine koje se izražavaju percepcijom osjećaja. Ako se iskušena situacija osjeća neugodno, shvaćanja i prijedlozi sustava uzročno -posljedičnog vjerovanja moraju se modulirati fokusiranim razmišljanjem na takav način da se može percipirati savršenstvo. Prilagodba i proširenje sustava vjerovanja odmah transformiraju energije temeljene na integriranim spoznajama i otvoraju skladniji odnos sa životom.

To je odgovornost samog sebe. To je doprinos boljem razumijevanju i ujedno je razlog zašto se život odvija u takvoj raznolikosti. Ovaj uvid zahtijeva nove osjetilne sustave koji nadilaze pet osjetila. Proširenje osjetila koja odražavaju više od trenutne filozofije razumijevanja. Taj novi smisao proizlazi iz aktivacije izvornog koda koji modulira genetiku tijela. Ovo je prva faza transformacijskog iskustva koje tijelo stavlja ne samo u položaj da osjeti prisutnost Stvoritelja, već i bezvremensku bit u cijelom životu koja je odvojena i individualizirana od ovog stvaralačkog izvora.

Percepcija svijesti u sebi idealan je način za aktiviranje stalne osjetljivosti ekvivalentne vibracije. Tako ja može razviti sposobnost osjećaja Stvoritelja u svemu što nije samo zastupljeno u svim različitim manifestacijama energije, već i u cjelini.

6.3. Načelo dostojanstva za život

Život je u ovom kontekstu zamišljen kao područje iskustva ili stvarnost sebe. To je postojanje autonomne perspektive, koja se izražava kroz ljudsko tijelo. Život je zbir iskustava koja se slijevaju u vremensku dimenziju dominantne prisutnosti. To nije konačno iskustvo u smislu početka ili kraja, već trajna ekspanzija za izražavanje sveprisutne inteligencije stvarnosti Stvoritelja u cijelom svemiru.

Dostojanstvo života i okolnosti je ta radnja kojom se u bilo kojoj energiji identificira motivacija najviše namjere prema njezinu potpunom izražavanju. Ova identifikacija mora se izvršiti bez ocjene, analize, prosuđivanja ili prilaganja zaključku. To je jednostavno uvažavanje i njegovanje energije koja izvire iz svih manifestacija i podržava tako izraz života.

Okretanje od uobičajene percepcije da su podržani samo utjecaji, uvidi, iskustva, oblici i odnosi, koji su u skladu s osobnom voljom, mijenja se ka dostojanstvu svih izraza. To je uvažavanje razvoja energije kao produžetka života Stvoritelja, izraženo njegovom neiscrpnom inteligencijom.

To dovodi do zaključka da nema pogrešne, pogrešno usmjerene ili zlonamjerno nabijene energije. Čak su i takvi percipirani impulsi energije u potrazi za višim izrazom.

Ponovno, dostojanstvo života i njegove okolnosti djelovanje je koje potkrepljuje trenutne okolnosti bilo kojih pojava do njihovog najvišeg izražaja. Zahtijeva sposobnost prepoznavanja ovog najvišeg izraza u svemu baš kao što se susreće s subjektivnom stvarnošću.

Energija je temeljna pokretačka snaga života koja je inteligentna iznad svakog razumijevanja i kroz takvog Stvoritelja potecimo njezinom bezgraničnom mudrošću. Stoga se, dakle, energija neprestano razvija i razvija, čak i ako se bavi ljudskim motivima za koje se čini da ne slijede najviši izraz. On nikada nije statičan niti se vraća u svoje prirodno stanje, već se uvijek konzervira. Primarna svrha ljudskog tijela je razviti način izražavanja kroz tu energiju i percepciju kako bi proširila osobnu stvarnost sebstva kako bi se približila perspektivi cjelovite individualne svijesti.

Postoji mnogo načina da se poštuje život u trenutnim okolnostima. Svijest o sebi programirana je unutar svog izvornog koda da transformira energiju u parametre oblika i talenata na različite načine te da ih pohrani i preusmjeri kroz tijelo. U svim slučajevima, energija osobe ili kozmička vizija trebaju služiti širenju i blagostanju.

Pretvaranje energije u jedan život najučinkovitije je moguće razvijanjem sustava vjerovanja. Pretpostavke i prijedlozi sustava vjerovanja izvori su za stvaranje ove energije, koja se prema pravilima sustava pretvara u struje, omogućujući konkretna životna iskustva. Energije su modulirane sustavima vjerovanja u njihovim frekvencijama i predstavljaju “ogledalo” koje se projektira na kozmičku svijest. Da bi se s većom točnošću pristupilo stvarnosti koja odražava stvarnost potpune individualne svijesti, ti sustavi vjerovanja trebaju se održavati i modulirati na način koji podržava život u svoj njegovoj različitosti. Što su te pretpostavke i očekivanja jasnije i proturječnije, to su energetski sustav, njegova strujanja i životna iskustva rezultiraju izravnijom uključenošću u sadašnjost. “Ogledalo” kozmičke svijesti pruža životne okolnosti temeljene upravo na ovoj preciznosti. U tom smislu, univerzum sebstva je jedna mašina velikih želja, koja donosi životne okolnosti u kvaliteti kakvoj se želi. I to se događa u savršenoj preciznosti koju ne može pokriti pet osjetila, već samo mentalnim sposobnostima zbog utjecaja vremena i ograničene percepcije odjeka vibracijskih polja. Štoviše, refleksije u individualnoj stvarnosti događaju se u vremenskom razdoblju i s varijacijom, koju definiraju sustavi uvjerenja koji proizvode energiju. Budući da je često u moduliranje zrcalne slike uključeno nekoliko djelomično proturječnih sustava u kontekstu koji se uzastopno pojavljuje, identifikacija percepcije tog savršenstva je teška.

Ljudsko tijelo potvrđuje tu preciznost svojim emocionalnim vještinama kroz osjećaje. Kad asocijacija iskustava u sustavima vjerovanja uspije, a emocije su negativne emocije, tada sustav vjerovanja nije prikladan za sebe. Ili objašnjeno obrnuto. Shvaćanjem osjećaja u skladu s uzročnim sustavima uvjerenja potrebno je poboljšanje onoga što ja voli zbog čega će se poboljšati percepcija sebe.

Opet, dostojanstvo života kritično je i za osobnu i za univerzalnu stvarnost koja sadrži sva vibracijska polja koja pokreću energetski sustavi i sva su isprepletena poput niti tkanine. Ostvarenjem stvaralačke moći pretvorbe energije ja se budi. I ako tako odabere održivu potporu cijeloga života, nositelj je stvarnosti Stvoritelja i postaje arhitekt novog koncepta postojanja.

6.4. Prakticiranje načela

Kad ja primjenjuje načela života, svijest sve više preuzima identitet kozmičke inteligencije, a ljudsko tijelo sve više identitet svijesti. Tada se svijest budi i transformira u najpotpuniju individualnu svijest. Kad svrha nije pomak svijesti prema najpotpunijoj individualnoj svijesti, takve druge svrhe ostaju pogrešno shvaćene, jer zrcalna slika kozmičke svijesti ostaje iskrivljena, a katalitički učinak prakticiranja načela ostaje neaktivan. Također, ovo je pokazatelj savršenstva s kojim je Stvoritelj donio veliku viziju.

Pri potpunom aktiviranju izvornog koda perspektiva najpotpunije individualne svijesti jest da je cijeli život čista ljubav i da je uvijek u što potpunijem izrazu svog statusa te da svaki život ostaje zauvijek u ovom konceptu.

Ovo je temeljno uvjerenje i svi drugi stavovi i prijedlozi iz njega proizlaze skladno s namjerom da podrže ovu bitnu perspektivu.

Iz svemira cjelovitosti kao mjesta rođenja nastaje, razvija se i potvrđuje svaki život. Životni principi pružaju dostojanstvo promatranjem, opažanjem i uvažavanjem, kao i kretanjem kroz izražajnost i ponašanje.

Stoga bi trebalo biti jasno da cijeli svemir izravno reagira na namjere i postupke sebe. Dar je Stvoritelja u izrazu bezuvjetne ljubavi koji je ugovorio individualnu svijest kao partnera stvaranja s kojim će raditi na proširenju i ispunjavanju svoje velike vizije.

Budući da svaki rasplet na polju njegove neiscrpne ljubavi dolazi s neograničenom opskrbom energije na ovom polju, nerazumno je vjerovati da postoji namjera suditi ili kazniti.

Drugačije bi stvorio okvir mogućnosti u svom savršenstvu. No, okvir favorizira prakticiranje životnih načela koja predstavljaju pristup njegovoj stvarnosti. Kad bi Stvoritelj kaznio motivaciju i odluke istraživanja novih polja, granice individualnosti i slobodne volje bile bi preuske. Kad bi jastvo bilo u opasnosti da sa svakom odlukom počini grijeh, to bi bilo više automat nego istraživački duh i to zasigurno ne bi bio vrijedan doprinos na putu dovršenja.

Bez mogućnosti autentičnog istraživanja svjetova stvaranja, vrijednost bi bila ozbiljno ograničena kako za tvorca, tako i za individualnu svijest. A bez mogućnosti da se odlukama zaroni u bilo koji zamislivi mrak, razvoj jedinstvenosti ne bi bio dat. To se ne smije shvatiti kao poziv. On jednostavno pruža široki okvir opsega razvoja sustava vjerovanja i danog raspona slobodne volje.

Individualnost i neovisnost bili su darovi svijesti, a jedinstveni uvid dar je Stvoritelju. Jedina značajna očekivana postavka sebstva je da se brine za sebe i da pruži jedinstvenu perspektivu tijekom svog putovanja u svom genetskom tijelu i unutar svog vremena Stvoritelju.

Prepoznavanje jednakosti individualne svijesti prema kozmičkoj svijesti postaje očito kada je jasno da se polje iskustva ne može simulirati kao mehanički univerzum jer svaka svijest koja se razvija energijom ima mogućnosti slobodne volje. Ovo je bitan dio savršenog dizajna postojanja.

Postoji snažna izjava da Stvoritelj ne bi bacio kockice i da mora postojati neotkrivena aritmetička formula negdje u temelju energetskih polja. Unutar priznatih fizičkih zakona u frekvencijskim rasponima vibracijskih polja, koje smanjuju energiju u vremenu i prostoru, sve je do određene dubine promatranja. Ali postoji dodatna komponenta svijesti, prepoznatljiva izvan razuma, koja je sposobna zatražiti status za odlučivanje iz frekvencija i koja to čini svojom neopozivom slobodnom voljom, i to u stalnom polju sadašnjeg trenutka, koje čini promjenu energetskog statusa percipiranom kao vrijeme.

U znanosti o matematici postoji dobar primjer prisutnosti i utjecaja. Simbol beskonačnosti, u inače statičkoj formuli, moduliran je u svom značenju kroz namjeravani kontekst evaluacijske svijesti. Količina svih cijelih brojeva od 1 do beskonačnosti, dakle, točno odgovara količini svih cijelih brojeva djeljivih s 2, jer promatračka svijest u oba slučaja širi značenje beskonačnosti. Stoga je izravno angažiranje svijesti razumijevanje.

Ta individualizirana svijest na svim razinama – ne samo ova uglavnom spomenuta instanca koja je sposobna zauzeti ljudsko tijelo – djeluje na polja sadašnjih svemira i naglašava dostojanstvo koje podržava cijeli život u mnogim njegovim izrazima i manifestacijama. To bi posebno trebalo dovesti do konvergencije grupne svijesti čovječanstva i trebalo bi oblikovati drugačije postupanje nego što je to sada sa okolinom, koja je također živo i svjesno planetarno tijelo Terre.

Predstavljeni principi samo su simbolični recepti za razvoj sebstva prema transformacijskom iskustvu. Ne postoje rituali ili tehnike koje su potrebne za primjenu ovih načela jer su to samo percepcije i perspektive. Ovisno o primjeni načina života u skladu s tim perspektivama, aktivacija izvornog koda događa se prije ili kasnije. I to samo kad su ciljevi u skladu s perspektivom Stvoritelja.

Moć transformacije inducirana je određenim stavom i mislima. Proširenje osjetila proširenje je spektra percepcije frekvencijskih polja stvarnosti sebstva proširivanjem uporabe DNK iz neiskorištenih područja.

~ Tekst s engleskog prevela Ana Burazer Siriščević.


Čim ostali dijelovi budu spremni, dodat ćemo odgovarajuće veze.


~ IT BE – Keys of Life – Part 3 of 6:
http://universalforces.space/2020/04/19/it-be-keys-of-life-part-3-of-6

Ukeron

Ja sam Snaga Rehabilitacije i Transformacije onih koji su Sebe izgubili. Ja sam Harmonija i Red u ovom Univerzumu. Ja sam Manifestacija Fizičkog i Spiritualnog Liječenja kroz Jedinog, kojeg predstavljam. Ja sam Energija za Rehabilitaciju svih onih koji su pali. Ja sam Ujedinjenje svih Zvjezdanih Nacija. Ja predstavljam Ujedinjenu Ljubav Izvora.

Odgovori